Quạt li tâm trung áp CMET-4-NoD/NoI

CMET-4-NoD/NoI là quạt ly tâm trung áp dược ứng dụng trong: Thổi lò, cấp khí tươi, hút sau thiết bị lọc bụi hoặc  hút khí ô nhiễm và nhiều lĩnh vực quan trọng khác khi  có trở lực lớn,…

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN 0984.76.33.11  
Contact Me on Zalo
   0374.526.911
   0374.526.911
Chat với chúng tôi